Volg LLTB op Twitter!

9 okt 2015Platform Streekgebonden Boeren

veehouderij
Het manifest 'Streekgebonden Boeren' is het resultaat van een breed gedragen initiatief van melkveehouders die door heel Nederland hun vak beoefenen. Deze melkveehouders maken zich grote zorgen over de introductie van fosfaatrechten in de melkveehouderij.

Het Platform Streekgebonden Boeren roept politici en beleidsmakers op melkveehouders die hun grondgebondenheid regionaal organiseren ook als duurzaam producerende boeren te erkennen.

De discussie over grondgebondenheid moet daarom niet versmallen tot alleen eigendom of pacht, maar de wet- en regelgeving moeten zo worden ingericht dat recht wordt gedaan aan de structuur van de Nederlandse melkveehouderij die per regio anders is.

Eigendom of pacht
De discussie over grondgebondenheid versmallen tot alleen eigendom of pacht, zoals nu dreigt te gebeuren, doet geen recht aan de praktijk. Driekwart van de Nederlandse melkveehouders werkt namelijk op een of andere manier samen met andere bedrijven in de streek.

Vaak is dat een akkerbouwer die de voedergewassen teelt en de melkveehouder die de mest levert. Cultuur, wetgeving en historische ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Deze samenwerking is waarde(n)vol voor beide bedrijven en sluit regionaal de mineralenkringloop.

Regionale kringloop
De introductie van fosfaatrechten voor de melkveehouderij mag boeren met een regionale kringloop niet op achterstand zetten. Niet eigendom of pacht (gebruikstitel) moet leidend zijn in de uitwerking van het fosfaatrechtenstelsel, maar het milieutechnisch verantwoord uitvoeren van de mineralenstromen door de melkveehouder.

Ook de streekgebonden boeren voldoen aan alle gestelde milieudoelstellingen en hebben hun bedrijf binnen de wettelijke kaders en de karakteristieken van de streek aangepast en ontwikkeld tot duurzaam producerende melkveehouderijen.

Invulling
Het platform maakt zich zorgen dat tijdens de debatten over de AMvB ‘Verantwoorde groei grondgebonden Melkveehouderij’ politiek breed steun is uitgesproken voor de regionale kringloop, maar dat daar nu géén invulling aan wordt gegeven.

Het Platform Streekgebonden Boeren is onlangs opgericht. Het platform heeft een manifest opgesteld waarin de visie op streekgebonden boeren nader wordt geduid. De ondertekenaars van het manifest Streekgebonden Boeren komen uit heel Nederland en willen als volwaardig gezien- en gelijkwaardig behandeld worden.
Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Rundvee- en schapenhouderij, Melkveehouders
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen