field-1246620_1920

Agrariërs bezorgd over uitzettingen das

13-10-2015
In natuurgebied De Krang, bij Swartbroek (gemeente Weert), heeft Ark Natuurontwikkeling onlangs een uitwengebied inclusief namaak-burcht voor verweesde dassen aangelegd. En daar zijn de agrariërs in het gebied allesbehalve blij mee.

De jonge dassen verblijven een maand of drie in de uitwenren, totdat ze oud en sterk genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen. 'En dan haalt Ark de uitwenren weg en zijn de dassen vrij om te gaan en te staan', zegt Hans Bovend'eerdt, voorzitter van LLTB-afdeling Weerterland. 'En op dat punt gaat het mis. Want de dieren zorgen voor ontzettend veel schade aan gewassen bij boeren in de buurt.'

Kempen-Broek
De Krang maakt deel uit van het Grenspark Kempen-Broek dat 25.000 hectare groot is. In het uitwengebied in De Krang zijn zes verweesde dassen geplaatst, maar in totaal zijn er in Kempen-Broek elf dassen ondergebracht. 'Ark is niet verplicht om agrariërs in het gebied te melden dat er dassen worden uitgezet, maar het was wel netjes geweest als ze ons op de hoogte hadden gebracht', aldus Bovend'eerdt.

Daar is LLTB-projectleider Mieke Theunissen het mee eens. 'We zijn als LLTB bezorgd over deze ontwikkeling. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met de gevolgen hiervan voor boeren, onder het mom van 'de schade wordt toch wel vergoed'. Maar zo simpel ligt het absoluut niet.'

De dassenpopulatie in Nederland vertoont een sterke groei. In enkele delen van Nederland is het potentiele leefgebied volledig bezet, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg. Het lössgebied is erg gewild onder dassen. Maar, ook in Noord-Limburg en Noord-Brabant op de hogere zandgronden, is de populatie flink toegenomen.

Geen beheersplan
Die toename baart zowel LLTB als agrarische ondernemers grote zorgen. Theunissen: 'De das is beschermd in het kader van de Flora- en Faunawet en er mag dus niet op het dier gejaagd worden. Ook zijn leefomgeving, de burcht, kent een beschermde status. Het punt is dat er wel een ontwikkelplan voor de das is opgesteld, maar geen beheersplan. Als de provincie komt met een beheersplan – en dat had ze eigenlijk al lang moeten doen – dan kan de dassenstand en daarmee ook de schade veroorzaakt door dassen in toom worden gehouden. Ik hoop dat men hier lering uit trekt voor de toekomst, als er andere diersoorten worden uitgezet. Een ontwikkelplan is goed, maar een beheersplan is noodzakelijk. De das is immers al lang geen bedreigde diersoort meer.'

Gedoogovereenkomst
Agrarische ondernemers kunnen een dassengedoogovereenkomst afsluiten met het Faunafonds. Met een dassengedoogovereenkomst kan een perceelseigenaar schadeloos worden gesteld als er sprake is van een dassenburcht die grenst aan zijn perceel. De agrariër hoeft de schade niet jaarlijks meerdere malen te melden en krijgt een (vaste) tegemoetkoming in de schade.

De huidige gedoogovereenkomsten lopen tot en met 31 december van dit jaar. 'We willen de nieuwe overeenkomsten vanaf 1 januari op dezelfde basis continueren als de overeenkomsten van de afgelopen vijf jaren, maar dat is zeker nog geen gelopen race', aldus Theunissen.

Toename
Dassenschade treedt met name op in maïs en grasland, daarnaast in zomer- en wintergranen en overige akkerbouwgewassen. De meeste schademeldingen in Nederland worden gedaan in de maanden juli tot en met oktober, met september als hoogtepunt. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal schademeldingen in de toekomst zal stijgen. Door de toename van populatie dassen in Nederland, zowel qua verspreiding als in dichtheid, zal de door dassen veroorzaakte schade vermoedelijk toenemen en daarmee het aantal meldingen van schade.

Theunissen: 'We uiten onze zorgen en klachten richting provincie Limburg en de terreinbeherende organisaties, want het is belangrijk dat we in gesprek zijn en blijven over dit onderwerp.'

Agrariërs de dupe
'Waar is het einde?' vraagt Bovend'eerdt zich hardop af. 'De wilde zwijnen zijn terug, de dassen zijn terug. Bevers, otters, edelherten, reeën… Elk jaar komen er nieuwe wilde dieren bij. Allemaal leuk er aardig, maar de agrarische ondernemers in de buurt zijn er de dupe van.'
dassen uitwenren De Krang Swartbroek

Pagina delen

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht