field-1246620_1920

Onderhoudskosten van automatische melksystemen onder de loep

4 mei 2015
De LLTB wil, in samenwerking met WUR, een project onder gebruikers van automatische melksystemen starten over onderhoud van automatische melksystemen. Met een groep van ongeveer 20 gebruikers van automatische melksystemen willen we kijken naar de mogelijkheden om het onderhoud van automatische melkinstallaties efficiënter en daarmee goedkoper te maken.

Momenteel werken in Nederland ruim 3.000 melkveebedrijven met een automatisch melksysteem. Naar verwachting neemt het aantal bedrijven met een automatisch melksysteem (AMS) toe.

Een automatisch melksysteem is een geavanceerd systeem, dat 24 uur per etmaal goed moet functioneren. Dat vraagt het nodige (preventief) onderhoud aan het systeem. Veel melkveehouders hebben bij de aanschaf van hun automatisch melksysteem een onderhoudscontract afgesloten.

In de praktijk worden “verschillende typen” contracten aangeboden, van 2 keer per jaar doormeten (zoals bij melkinstallatie) tot een all-in contract, waarbij naast het benodigde onderhoud bijvoorbeeld ook de onderdelen (slijtdelen) en het gebruik maken van de helpdesk in het contract kunnen worden opgenomen. Maar ook de kosten van onderhoud lopen in een aantal gevallen hoog op.

Afgelopen zomer is project transparant onderhoud automatische melksystemen afgerond. Hierbij is een checklist gemaakt voor veehouders, waarin de nodige aandachtspunten voor onderhoud van een AMS zijn genoemd. Doel van dat project was dat veehouders met deze checklist, kunnen bepalen welk onderhoudscontract het beste past bij hun situatie, en daardoor de kosten zoveel mogelijk beperken. Bovendien moesten de onderhoudskosten voor toekomstige gebruikers van een AMS transparanter worden. Echter, voor melkveehouders die al een AMS in gebruik hebben, biedt dit geen oplossing meer; zij zitten tot nu toe vast aan de (afgesloten) contracten.

Veehouders stellen zich de vraag kan het onderhoud niet efficiënter ?
Moeten onderdelen zo vaak worden vervangen als aangegeven ?
Welke mogelijkheden zijn er om onderhoudskosten te verlagen ?

Vandaar dat de LLTB, in samenwerking met WUR, een project onder gebruikers van automatische melksystemen wil starten over onderhoud van automatische melksystemen.

Met een groep van circa 20 gebruikers van automatische melksystemen willen we kijken naar de mogelijkheden om het onderhoud van automatische melkinstallaties efficiënter en daarmee goedkoper te maken.

Het project kent een aantal subdoelen:
  • Inzicht krijgen in de huidige onderhoudskosten van de diverse merken en hoe deze zijn opgebouwd;
  • Op welke wijze kan het huidige onderhoudscontract efficiënter;
  •  Welke mogelijkheden zijn er voor verandering van onderhoudscontract;
  • Wat zijn de mogelijkheden tot gezamenlijk inkoop van onderdelen/verbruiksmiddelen;
  • Wat te doen tegen verplichte winkelnering;
  • Kan onderhoud los worden gekoppeld van dealer.

Het is hierbij van belang de voor- en nadelen van de verschillende keuzes goed in kaart te brengen en de verschillende mogelijkheden voor de melkveehouders inzichtelijk te maken.

Bent u geïnteresseerd mee te denken en in een ondernemersgroep te werken aan praktische oplossingen voor u en uw collega’s, geef u dan op bij kridderbeks@lltb.nl o.v.v. 'Ondernemersgroep AMS'. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Melkrobot

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Rundvee- en schapenhouderij, Melkveehouders

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht