field-1246620_1920

Bestemmingsplan huisvesting (tijdelijke) arbeidsmigranten Peel en Maas vastgesteld

28 mei 2015
In de gemeente Peel en Maas heeft de gemeenteraad deze week unaniem ingestemd met het bestemmingsplan huisvesting (tijdelijke) arbeidsmigranten. Hiermee zijn 43 huisvestingslocaties gelegaliseerd.

Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad de algemene beleidsuitgangspunten voor de huisvesting van (tijdelijke) arbeidskrachten vastgesteld. Sindsdien heeft de LLTB samen met een klankbordgroep van ondernemers veel inzet gepleegd om het legalisatietraject in goede banen te leiden. De LLTB is dan ook blij dat de huisvesting op deze 43 locaties nu ook planologisch goed is geregeld.
seizoensarbeid.JPG

Pagina delen