field-1246620_1920

LTO verwacht groei van Nederlandse melkveehouderij

17-03-2015
De melkproductie zal de komende vijf á zes jaar met zo’n 15 tot wellicht 20 procent toenemen. Dit is althans de verwachting van Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep LTO Melkveehouderij. Hij toonde zich gistermorgen in Zoeterwoude optimistisch over de toekomst van zijn melkveehouderij in ons land.

Op het melkveebedrijf van Sjaak en Karin van Veen blikte de vakgroepvoorzitter terug op 31 jaar melkquota in Europa. Het lopend melkprijsjaar (1 april 2014-1 april 2015) is het laatste met de ‘superheffing’. Die heffing is een boete die veehouders moeten betalen als ze méér melk produceren dan hun quotum. Eind deze maand stopt het systeem van productiebeheersing in de melkveehouderij. Romijn noemde het einde van de quotering en superheffing “het afscheid van een tijdsperk”.

Het schrappen van de melkquota betekent niet, dat melkveehouders vanaf 1 april onbeperkt kunnen gaan melken. Elke melkveehouder heeft immers te maken met een milieuvergunning. Bovendien is het politieke debat over de toekomstige wijze van grondgebondenheid van melkveebedrijven nog niet afgerond; het wachten is op een voorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) voor een Algemene Maatregel van Bestuur.

Het optimisme over de toekomst van melkveehouders baseert Romijn onder meer op de jaarlijkse groei van de mondiale zuivelmarkt met zo’n twee procent. Voorts is ons land zeer geschikt voor de melkveehouderij vanwege van de gunstige ligging en klimatologische omstandigheden. Romijn: “Op het gebied van kennis lopen we voorop. Daar komen nog bij het vakmanschap en gedrevenheid van onze melkveehouders.” Hij plaatste wel een kanttekening: de melkveehouders zullen hun kostprijs goed in de gaten moeten houden.

Op het gebied van duurzaamheid scoort de Nederlandse melkveehouderij internationaal gezien hoog. Romijn gaf aan de verduurzaming van zuivel in de hele keten te zien als een maatschappelijke en economische noodzaak. Met de zuivelindustrie hebben de melkveehouders een gezamenlijke agenda opgesteld, om hun sterke internationale positie te consolideren. Gesloten kringlopen van mineralen op bedrijfsniveau zullen melkveehouders daar een handje bij helpen.
Koeien

Pagina delen