field-1246620_1920

Actieplan voor Limburgse tuinbouw

28-08-2014
De Provincie Limburg en de LLTB zijn een actieplan overeengekomen om de economische weerbaarheid van Limburgse tuinbouwbedrijven te versterken. Vandaag heeft gedeputeerde Patrick van der Broeck het manifest met als titel Versnellingsagenda Tuinbouw Limburg naar Provinciale Staten gestuurd.

De tuinbouwsector is als gevolg van de boycot door Rusland in een extra moeilijke positie terecht gekomen, waardoor de al in gang gezette transitie naar verduurzaming en meer marktgericht produceren dreigt stil te vallen. Tegelijkertijd is de Noord-Limburgse tuinbouw van absoluut wereldniveau en van groot economisch belang voor de ontwikkeling van de Greenportregio, aldus beide partijen. De tuinbouw en het tuinbouwcluster worden nu en in de toekomst gezien als een drager van de Limburgse economie, zo staat in de overwegingen.

,,Er liggen krachtige kansen voor deze nog fragiele sector”, aldus Van der Broeck. “We willen bedrijven in gezamenlijkheid zowel stimuleren als daadwerkelijk ondersteunen, zodat er doelgericht gewerkt wordt aan duurzame vernieuwing, marktversterking en afzetbevordering.”

Doelen
Doelen van de Versnellingsagenda Tuinbouw Limburg zijn versterking van ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling, een betere samenwerking binnen de branche en ook met bijvoorbeeld kennisinstellingen, versterking van de positie van de primaire producent binnen de keten en het wegnemen van ongewenste belemmeringen in wet- en regelgeving. Ook richt het plan zich op het bevorderen van meer markgerichte innovatie en verhoging van de toegevoegde waarde.

Dit zijn vooral doelen die op middellange termijn de concurrentiekracht van de tuinbouw moeten versterken, maar er zijn ook directe acties geformuleerd. Zo kunnen ondernemers advies krijgen bij herijken van hun bedrijfsstrategie en verdienmodel en krijgen zij op maat ondersteuning bij het verder uitwerken van kansrijke ideeën. Ook komt er een steunpunt bedrijfsbeëindiging tuinbouw en zal de regeling Glas voor Glas worden verruimd. De gemeente Horst aan de Maas, die eveneens bij de plannen is betrokken, zal zich samen met de provincie inzetten voor het verbinden de regionale activiteiten via Greenport Holland aan het landelijke en Europese speelveld.

Uitvoeringsplan
LLTB-voorzitter Elly Roebroek: "De tuinbouw wordt hard geraakt door de boycot op een moment dat de situatie toch al weinig rooskleurig was. Op de prijzen en de marktsituatie hebben we geen invloed, maar we kunnen er wel aan bijdragen dat onze agrarische bedrijven beter tegen de omstandigheden van de crisis zijn gewapend. De uitdagingen in de sector zijn complex en vergen een lange adem, maar we gaan op de kortst mogelijke termijn hiermee aan de slag. Binnen drie maanden werken we het manifest uit tot een concreet uitvoeringsplan. Natuurlijk blijven onze ondernemers verantwoordelijk voor hun eigen toekomstperspectief en gaan de provincie, de gemeenten en de LLTB die niet overnemen. Maar we doen nu al het mogelijke. Ik ben erg blij, dat we samen met de provincie zo daadkrachtig en eensgezind tot deze aanpak hebben kunnen komen."

Een speciale werkgroep die onder leiding staat van burgemeester van Horst aan de Maas, Kees van Rooij, gaat aan de slag met het uitvoeringsplan. ,,Het is zaak dat de verschillende partijen elkaar stimuleren om samen aan de slag te gaan”, stelt Kees van Rooij. ,,Er moet een cross sectorale kennisuitwisseling tot stand worden gebracht zodat er nieuwe initiatieven van de grond komen die levensvatbaar zijn in de toekomst. De huidige Rusland-crisis werkt, paradoxaal genoeg, een versnelling van dit noodzakelijke samenwerkingsproces in de hand. En vaart maken is noodzakelijk.” 

De kosten van het korte termijn-acties in het programma worden ruw geschat op 300.000 euro.
Kas

Pagina delen

Sectorgroepen

Dit artikel staat onder de volgende sectorgroepen
Akkerbouw, Boom- en Vaste Plantenteelt, Fruitteelt, Tuinbouw Bedekte Teelten, Tuinbouw Open Teelten

Reageren op dit bericht

Naam
E-mail
Reactie

Reacties op dit bericht