NAV Banner

Netwerk Agrarische Vrouwen

De agrarische sector verandert. Steeds meer vrouwen kiezen voor het vak van agrarisch ondernemer. Het is belangrijk om daar goed op in te spelen. Vrouwen hebben vaak hun eigen kijk op de ontwikkelingen in de sector. De LLTB hecht veel belang aan de inbreng van vrouwen. LLTB Netwerk Agrarische Vrouwen (NAV) speelt daarin een sleutelrol. Hoe meer vrouwen zich aansluiten bij de LLTB, hoe beter de LLTB zich in kan zetten voor een sterke positie van vrouwen binnen, maar ook buiten het bedrijf.

Lidmaatschap

Het Netwerk Agrarische Vrouwen bestaat uit meer dan 500 leden. Ben jij lid van LLTB? Dan kun jij ook toetreden tot het netwerk. Er wordt geen contributie gevraagd. Het kan wel zijn dat op incidentele basis een eigen bijdrage wordt gevraagd bij de activiteiten.

Per jaar worden twee themabijeenkomsten georganiseerd, een excursie en een jaarsymposium. Heb je interesse of vragen? Bel dan projectleider Nicole Alberts. Of vul het aanmeldformulier in. 

 

Ga naar de Facebookpagina

Nicole Alberts

Projectleider

Nicole Alberts
NAV

Nieuws

Meer nieuws
NAV

Bijeenkomsten