Verkeerscampagne Zuid

Verkeersveiligheidscampagne 'Goed Gezien - Boerenverstand in het verkeer'

Verkeersveiligheid is iets wat ons allemaal aangaat. Elke dag gaan we de weg op en we willen niet in onveilige situaties terecht komen. Landbouwvoertuigen vragen hierbij om extra aandacht. Het is belangrijk dat agrariërs en andere weggebruikers van elkaar weten wat ze doen. Wat zijn de regels, waar zitten de gevaren en hoe kunnen onveilige situaties worden voorkomen?

Met de campagne ‘Goed Gezien – Boerenverstand in het verkeer’ wordt aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van zowel agrarische ondernemers als medeweggebruikers. De campagne is een initiatief van het LLTB-regiobestuur Zuid-Limburg en is op dinsdag 8 september in de gemeente Eijsden-Margraten van start gegaan. Bij succes kan de actie ook in de rest van Zuid-Limburg worden uitgerold.

Doelen van de verkeersveiligheidscampagne zijn:

- Het vergroten van de veiligheid op de weg;
- Het creëren en versterken van wederzijds begrip en respect;
- Het vergroten van de bewustwording van elkaar in het verkeer.

De campagne wordt onder meer via posters, stickers en Facebookadvertenties onder de aandacht gebracht. Deze middelen zijn hieronder te downloaden. Ook is het mogelijk de posters en stickers op te halen bij de Fruitveiling in Margraten of bij het gemeentehuis van Eijsden-Margraten. Of vraag de middelen op via goedgezien@lltb.nl.

De verkeerscampagne ‘Goed Gezien’ in Eijsden-Margraten vloeit voort uit de samenwerking tussen Regionaal Mobiliteitsoverleg Maastricht-Heuvelland, VVN Limburg en LLTB-regio Zuid-Limburg. Mede mogelijk gemaakt door de sponseringen in het voortraject van ABN AMRO, Stichting Boerenbond Zuid, Stichting Boerenbond Swentibold en de LLTB.

Contact:

Volg het laatste nieuws rondom de verkeersveiligheidscampagne 'Goed gezien' op de Facebookpagina van LLTB-regio Zuid-Limburg.

E-mailadres: goedgezien@lltb.nl

Verkeerscampagne
Sector

Nieuws

Sector

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.