field-1246620_1920

Praktijkdag Proefboerderij Wijnandsrade

Aanstaande dinsdag 7 september vindt op Proefboerderij Wijnandsrade de jaarlijkse Praktijkdag plaats. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht. De deuren staan open voor maximaal 80 bezoekers per dagdeel, de organisatie is in handen van WUR Open Teelten en Stichting Proefboerderij Wijnandsrade.

Melkveehouders zijn welkom van 9:45 uur tot 12:45 uur. Diverse onderwerpen op gebied van gras, mais en sorghum zullen dan de revue passeren. In de middag kunnen akkerbouwers terecht van 13:45 uur tot 17:00 uur. In beide dagdelen is aandacht voor het programma Water in Balans en het vergroten van de waterberging in het landelijk gebied.

Onderwerpen Ruwvoer Ochtend

 • Meerwaarde kruidenrijk grasland
 • Meer melk van uw grasland
 • Sorghum als alternatief voor mais
 • Mogelijkheden mengteelt mais en stokslabonen
 • Vanggewas mais
 • Actualiteiten rassen
 • Meer water vasthouden in maisteelt. Vergelijking 75 cm, 50 cm en 37.5 cm 

Onderwerpen Akkerbouw Middag

 • Rassenkeuze wintergerst en wintertarwe 2022
 • Bladschimmelbestrijding in suikerbieten
 • Wat hebben de nieuwe bietenrassen te bieden?
 • Heeft groenbemesterkeuze invloed op waterberging en beperken nitraatverlies?
 • Waarom kiezen voor een groenbemestermengsel?
 • Aanpak zaai en spuitsporen om afspoeling te voorkomen
 • Wortelonkruiden problematiek

Bijeenkomst delen