Volg LLTB op Twitter!

10-09-2019Neem deel aan bijeenkomst over veehouderij in Horst aan de Maas

Horst aan de Maas

In Horst aan de Maas is op woensdag 25 september een bijeenkomst over de veehouderij in de gemeente. Iedereen is deze avond welkom in het Campusgebouw Villa Flora om over de sector in gesprek te gaan. LLTB-regio Noord-Limburg raadt agrarische ondernemers van harte aan om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Het landelijk gebied zit midden in een veranderproces. De zogenoemde ‘license to produce’ van veehouders staat ter discussie. Kringlooplandbouw, terugdringen van emissies, steeds hogere kwaliteit en meer diversiteit in producten zijn thema’s waar de sector zich mee bezig houdt om toekomstbestendig te blijven en maatschappelijk weer gewaardeerd te worden.

Om goed aan te sluiten bij deze veranderingen stelt de gemeente Horst aan de Maas een visie op voor zowel de grondgebonden als de intensieve veehouderij. Dat kunnen ze niet alleen en doen ze dan ook graag samen met inwoners en bedrijven.

‘Graag willen wij onze leden aanmoedigen zich aan te melden voor deze bijeenkomst’, zegt Elly Michiels, bestuurslid LLTB-regio Noord-Limburg. ‘Elke stem telt en het is goed wanneer onze gemeente ervaart dat onze ondernemers betrokken willen worden bij deze processen. Maar ook dat onze leden de dialoog willen aangaan met iedereen. Wij bevelen deze bijeenkomst dan ook van harte bij u aan.’

Programma

  • 19.30 uur: Inloop
  • 20.00 uur: Opening en interactieve paneldiscussie
  • 21.30 uur: Afsluiting en gelegenheid tot napraten

De bijeenkomst vindt plaats in het Campusgebouw Villa Flora, Sint Jansweg 20 in Venlo. Parkeren kan gratis bij de Innovatoren (Sint Jansweg 15). Aangezien het hier gaat om een interactieve avond, wordt bezoekers gevraagd een smartphone of tablet mee te nemen.

Aanmelden

Iedereen is welkom om op deze avond in gesprek te gaan over de veehouderij in Horst aan de Maas. Wilt u meepraten of bent u graag aanwezig als toehoorder? Meld u dan vóór 23 september aan door een mail te sturen naar gemeente@horstaandemaas.nl.

Na deze avond worden ook gesprekken gehouden met belangenorganisaties en klankbordgroepen om verder met elkaar door te praten over de veehouderij in de gemeente. ‘Uiteraard zijn wij als LLTB op diverse manieren betrokken bij dit proces en het is altijd aan te bevelen ook uw stem te laten horen’, vult Michiels aan.

Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen