Volg LLTB op Twitter!

03-09-2019LNV-besluit: Ruiming én vergoeding bij H3N1-besmetting

Kippen

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vorige week besloten dat in geval van een H3N1-besmetting in Nederland, ruiming van het besmette bedrijf plaatsvindt, mét vergoeding vanuit het Diergezondheidsfonds (DGF).

Tevens wordt in dat geval een vervoersverbod ingesteld en worden mogelijk andere pluimveebedrijven in dat gebied onderzocht op besmetting.

De afgelopen maanden heeft de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP samen met andere organisaties in de keten hierop aangedrongen vanwege de grote problemen met deze vogelgriepvariant in België. Via AVINED is de sector regelmatig in contact geweest met het ministerie van LNV over het gewenste beleid, mocht een H3N1-besmetting zich onverhoopt in Nederland voordoen.

In eerste instantie ging het ministerie niet in op ons verzoek om in geval van een H3N1-besmetting te handelen overeenkomstig een bestrijdingsplichtige vogelgriep variant (ruimen van het besmette koppel en vergoeden uit het DGF), omdat H3N1 geen bestrijdingsplichtige ziekte betreft. Vorige week heeft de minister alsnog besloten om bij een H3N1-besmetting in Nederland toch de volgende maatregelen te nemen:

  • Ruiming van besmette bedrijven;
  • Instellen vervoersverbod voor pluimvee in een gebied van 1 kilometer rond het besmette bedrijf;
  • Eventueel onderzoeken van andere pluimveebedrijven in dat gebied op besmetting.

Het ministerie meldt verder dat getroffen pluimveehouders een tegemoetkoming ontvangen uit het DGF. Het ministerie heeft ook besloten de (serologisch) positieve monsters uit de monitoring en early warning vanaf nu niet alleen op H5 en H7 te onderzoeken, maar ook op H3N1.

Gezien de snelle verspreiding van het virus, de mogelijk grote economische impact voor de Nederlandse pluimveesector en daarmee de Nederlandse economie én het besef dat voor een bestrijding instrumenten nodig zijn die alleen de overheid heeft, heeft het ministerie bovenstaande beslissingen genomen. LNV benadrukt dat het om een zeer uitzonderlijke situatie gaat, waarbij een niet bestrijdingsplichtige ziekte wél de kenmerken vertoont van een bestrijdingsplichtige ziekte. Dit besluit zal dan ook geen voorbeeld zijn voor andere, zeer schadelijke, pluimveeziekten. Iedere ziekte en situatie is specifiek en wordt dus afzonderlijk beoordeeld.

Dit is een bericht van LTO Nederland.

Sectorgroepen
Dit artikel staat onder de volgende sectorgroep
Pluimveehouderij
Terug

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Inloggen