field-1246620_1920

Ledenvergadering LLTB-regio Zuid-Limburg

Het bestuur van de LLTB-regio Zuid-Limburg nodigt leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 22 maart. De ALV wordt gehouden in Zaal ’t Vöske aan de Grote Straat 8 in Berg en Terblijt.

Logo LLTB

Inloop van de avond is vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur start de algemene ledenvergadering. Het programma is als volgt.

19.30 uur      Ontvangst met koffie en vlaai

20.00 uur      Aanvang algemene ledenvergadering LLTB-regio Zuid-Limburg

  • Opening en welkom door regiovoorzitter Jean-Paul van Aubel
  • Beschouwing door regiobestuurders over de afzonderlijke portefeuilles
  • Financieel jaarverslag 2023
  • Actualiteiten LLTB/LTO door Thijs Rompelberg, voorzitter LLTB
  • Bestuurswisseling regiobestuur
  • Rondvraag

21.15 uur      Pauze

21.30 uur      Presentatie provincie Limburg over de Einstein Telescoop

22.00 uur       Sluiting door regiovoorzitter en gezellig samenzijn

                       Onder het genot van een hapje en drankje (walking dinner)

Bijeenkomst delen