field-1246620_1920

Ledenvergadering LLTB-regio Noord-Limburg

Het bestuur van de LLTB-regio Noord-Limburg nodigt leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 18 maart in het Villa Floragebouw in Venlo. 

Logo LLTB

Vanaf 19.30 uur zijn leden uit deze regio van harte welkom, waarna het inhoudelijk programma om 20.00 uur van start gaat.

Centraal deze avond staat om met elkaar vanuit de inhoud te kijken naar hoe we de uitdagingen waar de agrarische sector voor staat aan kunnen gaan. ‘Er komt ontzettend veel op de sector af. Niet alleen met betrekking tot het stikstofverhaal, maar zeker ook op onderwerpen als gewasbescherming, mest, beregening en innovatie. Alle boeren en tuinders krijgen hier op een manier mee te maken. Met elkaar de verbinding opzoeken en kijken naar wat er wel ken, staat daarom centraal tijdens de ALV’, aldus John Verhoijsen, voorzitter regiobestuur Noord-Limburg.

Tijdens de ALV van Noord-Limburg zal LLTB-voorzitter Thijs Rompelberg kort ingaan op de LLTB- en LTO-actualiteiten en lichten alle regiobestuurders hun portefeuilles toe. Vervolgens heeft het regiobestuur voor deze avond een passende gastspreker gevonden in Pieter de Wolf. De Wolf is onderzoeker bij de WUR Open Teelten en projectleider van de Boerderij van de Toekomst. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje en uiteraard is daarbij alle gelegenheid om met elkaar na te praten.'

Bijeenkomst delen