Header open teelten

Bijeenkomst open teelten - Noord-Limburg

Verbouw jij gewassen op het land, ben je fruitteler of zet jij in op eiwitgewassen? Kortom: val jij als agrarisch ondernemer binnen de sector open teelt? Dan ben je meer dan welkom op de bijeenkomst die vanuit de LLTB georganiseerd worden. 

Akkerbouw-Tractor-Oogst-560x400

Deze avond is speciaal voor akkerbouwers, fruittelers en veehouders met mais en gras. Tijdens het programma wordt onder andere stilgestaan bij de actualiteiten en ontwikkelingen in de sector. Denk daarbij aan gewasbescherming, bemesting en beregening. Ook wordt ingegaan op de stand van zaken rondom het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) en een aantal relevante projecten.

Naast een aantal presentaties is er alle gelegenheid om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan tijdens een projectenmarkt. Voor Noord- en Midden-Limburg vindt de bijeenkomst plaats op woensdag 21 februari van 19.30 uur tot 22.00 uur bij De Houberij in Panningen. Deze bijeenkomst stond eerst op 17 januari gepland, maar vanwege de sneeuwval ging het niet door. 

Aanmelden kan via info@lltb.nl onder vermelding van naam, welke bijeenkomst en met hoeveel personen u komt. 

Bijeenkomst delen