Vollegrondsgroente

Aftrap Limburgse Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Vollegrondsgroente - Noord-Limburg

De LLTB houdt samen met de WUR een bijeenkomst voor deelnemers aan de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en Vollegrondsgroente. Het gaat om twee identieke bijeenkomsten; één in Noord-Limburg en de ander in Zuid-Limburg. 

Akkerbouw-Akker-Vogels-560x400

Deze bijeenkomst van 14.00 tot 16.30 uur wordt gehouden bij Hotel Asteria in Venray.

Programma

 • Opening | Erik Dings | Projectleider LLTB
 • De biodiversiteitsmonitor akkerbouw, doelsturing
  met KPI’s en de KPI-K systematiek | Duncan Ralston
  | Projectleider & onderzoeker WUR Open Teelten
 • Maatregelen en strategieën voor het verbeteren van
  biodiversiteit | Wijnand Sukkel | Onderzoeker WUR
  Open Teelten
 • Discussie en vragen

Themabijeenkomsten
In samenwerking met de WUR Open Teelten worden verschillende themabijeenkomsten gehouden over thema’s als biodiversiteit, gewasdiversiteit en strokenteelt, zodat u kennis kunt opdoen over hoe u biodiversiteit kunt bevorderen en wat dit kan bijdragen aan uw bedrijf.

Opgeven voor deze bijeenkomst kan bij Erik Dings per e-mail edings@lltb.nl. Graag met vermelding dat u in Venray aanwezig bent. 

Bijeenkomst delen