field-1246620_1920

Vervolgbijeenkomst N-residu akkerbouw Zuid-Limburg

Het bodemteam van de LLTB heeft afgelopen jaar op ruim 500 percelen N-residu metingen uitgevoerd. Uit de analyse van de resultaten is gebleken dat er ook wel ruimte voor verbeteringen is.

Akkerbouw-Tractor-Akker-560x400

Deze resultaten worden gedeeld op de bijeenkomst.

Onderwerpen
Tijdens de bijeenkomst komt het onderwerp nitraat in de politiek aan bod en medegedeeld waar we staan en we de huidige en toekomstige regels gaan betekenen voor de bemesting. Ook worden de resultaten van de metingen medegedeeld en worden verschillende analyses die gemaakt zijn naar aanleiding van de meetresultaten besproken. Verder wordt er gepraat over hoe u zelf aan de slag kan met uw eigen teelten, deelname aan BodumUp en DSG en de stikstof bodem balans.

Bijeenkomst delen