Sorghum vezelgewas banner

Verdiepingsbijeenkomst 'Van land tot pand'

Voor agrariërs vindt op donderdag 22 juni in Sevenum een informatieochtend plaats over het telen van vezelgewassen voor de bouw. Deze bijeenkomst is een verdieping op het symposium van 30 maart in Venlo.

symposium vezelgewassen van land tot pand
Deze keer komen onder meer het concept biobased bouwen, de mogelijkheden en voordelen van vezelteelten voor de boer en verdienmodellen aan de orde.

Duurzaam alternatief
Het telen van vezelgewassen leidt tot een verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en tot nieuwe verdienmodellen voor agrariërs (zowel voor melkveehouders als akkerbouwers). Daarnaast kent Limburg een grote bouw- en renovatieopgave die niet gehaald kan worden als alleen de gangbare (en milieubelastende) bouwmaterialen gebruikt blijven worden. Biobased bouwmaterialen uit eigen Nederland zijn een duurzaam alternatief. Het grote voordeel is dat ze CO2 vastleggen en tegelijkertijd bijdragen aan een nieuw economisch en ecologisch perspectief voor Limburg.

De kansen worden besproken tijdens de ochtendsessie die van 9.30 tot 12.00 uur is bij De Sevewaeg, Markt 3 in Sevenum. Lees hier meer over de bijeenkomst. Aanmelden kan via deze link.

Bijeenkomst delen