Sorghum vezelgewas banner

Symposium over vezelgewassen: Van land naar pand

Als vervolg op het succesvolle Veldsymposium 'eiwitgewassen' in vorig jaar september houdt het Platform Nieuwe Teelten Limburg in nauwe samenwerking met Rabobank en LIOF een tweede symposium om nieuwe kansen voor de plantaardige sector te belichten. Ditmaal met als thema ‘vezelgewassen’. 

Vezelgewassen staan momenteel sterk in de belangstelling. De industrie moet verduurzamen door in te zetten op alternatieve grondstoffen. Kan de landbouw hier daadwerkelijk een rol in spelen door specifieke (vezel-)gewassen te telen? Hoe staat het met het verdienmodel voor de boer? Hoe concreet is de markt? En in welke situaties kan de teelt van vezelgewassen duurzaam perspectief bieden voor boer en bouwer? Vragen die allen aan bod komen tijdens dit event. 

Aanmelden is niet meer mogelijk, omdat het maximumaantal deelnemers is bereikt. 

Programma

8.45 uur: Inloop met Koffie en Thee

9.00 uur: Welkom en toelichting programma door dagvoorzitter Martine van der Meijden

9.10 uur: Opening door Peter van Dijck namens LLTB hoofdbestuur

9.20 uur: 2023, het jaar van de vezelgewassen?  - Platform Nieuwe Teelten Limburg

9.40 uur: Van Brandnetel tot Bamboe  - Deel 1 Pitchsessies

- Brandnetel, bron voor duurzame materialen en gewasbescherming

- Tom Bovee - Compas Agro

- Natuurvezels als grondstof voor groeimedia

- Adrie Veeken – Kekkila BVB

10.00 uur: Building Balance, Biobased bouwen met de hele keten

- Jan Willem van de Groep – Building Balance

10.25 uur: Opschaling van biobased bouwen in de praktijk

- ntb

10.50 uur: PAUZE

11.05 uur: Van Brandnetel tot Bamboe – Deel 2 Pitchsessies

- De Kiri-boom; Boom van de toekomst?!

- Stefan Lemmens

- Lokale Miscanthus als bron voor biobased cellulose en lignine

- Marcel van de Peppel – Miscancell

- Bamboe, goed voor klimaat, landbouw en werkgelegenheid

- Joost Borneman – Bamboologic

- Natuurherstel, vezels en energie uit Zonnekroon

- Peter Schreurs – Silphie

- Biobased Bouwen, ook in onze regio

- Ronald Hoex - Hoex Bouw

- ECOR, uniek concept voor meubelpanelen uit reststromen

- John Smits – ECOR BV

12.00 uur: Carbon credits op basis van vezelgewassen – Duurzaam verdienmodel voor boeren?

                               - Lars Hillewaere – LTO Bedrijven / Carbon Farmers

12.25 uur: Panelgesprek, wrap up en vervolgstappen door Platform Nieuwe Teelten

12.45 uur: Sluiting bijeenkomst met lunch

13.15 uur – 14.00 uur:   Gelegenheid tot verdieping met pitchers

Aanmelden is niet meer mogelijk, omdat het maximumaantal is bereikt. 

Bijeenkomst delen