field-1246620_1920

LLTB Ledencafé Venray

Het bestuur van LLTB-regio Noord-Limburg nodigt haar leden uit de gemeente Venray uit voor het LLTB Ledencafé op woensdag 17 mei.

Logo LLTB

Het ledencafé begint om 20.00 uur in Zaal Roelanzia in Ysselsteyn. 

Programma
Naast afgevaardigden van het regiobestuur is ook LLTB-beleidsmedewerker Jan-Nick van der Broek (vitaal buitengebied) bij het ledencafé. Als gast is wethouder Daan Janssen aanwezig. Op deze avond staat de toekomst van de agrarische sector in de gemeente Venray centraal. Er is aandacht voor de Gebiedsgerichte aanpak Buitengebied. Daarnaast worden de actualiteiten besproken.

Mocht u al vragen hebben, kunt u deze mailen naar regionoord@lltb.nl. De vragen worden dan meegenomen in de voorbereiding. Tevens kunt u op deze avond punten aandragen die meegenomen kunnen worden in het gemeenteoverleg.

Bijeenkomst delen