Noord-Limburg

LLTB Ledencafé Peel en Maas

Het bestuur van LLTB-regio Noord-Limburg nodigt haar leden uit de gemeente Peel en Maas uit voor het LLTB Ledencafé op maandag 27 maart.

LLTB logo

Op deze avond staat de toekomst van de agrarische sector in de gemeente Peel en Maas centraal. Onderwerpen zoals huisvesting internationale medewerkers, omgevingsvisie en overige ruimtelijke processen, actuele thema’s Landbouwakkoord en NPLG/gebiedscommissies en wat verder ter tafel komt staan op de agenda.

Naast afgevaardigden van het regiobestuur zijn ook LLTB beleidsmedewerkers Nicole Alberts (arbeidsmarkt en huisvesting) en Jan-Nick van der Broek (vitaal buitengebied) erbij. Als gast is wethouder Rob Wanten aanwezig.

Vragen kunnen vooraf al gemaild worden naar regionoord@lltb.nl.

Bijeenkomst delen