Noord-Limburg

LLTB Ledencafé Bergen

Het bestuur van LLTB-regio Noord-Limburg nodigt haar leden uit de gemeente Bergen uit voor het LLTB Ledencafé op maandag 15 mei.

Logo LLTB

Het ledencafé begint om 20.00 uur in Multifunctioneel Centrum De Klaproos in Siebengewald. 

Programma
Naast afgevaardigden van het regiobestuur is ook LLTB-beleidsmedewerker Jan-Nick van der Broek (vitaal buitengebied) aanwezig. Als gast is wethouder Splinter aanwezig. Op deze avond staat de toekomst van de agrarische sector in de gemeente Bergen centraal. Er is een presentatie over Veilig Ondernemen in het Buitengebied. Daarnaast is er aandacht voor de Gebiedsgerichte aanpak Maasduinen.

Mocht u al vragen hebben, kunt u deze mailen naar regionoord@lltb.nl. De vragen worden dan meegenomen in de voorbereiding. Tevens kunt u op deze avond punten aandragen die meegenomen kunnen worden in het gemeenteoverleg.

Bijeenkomst delen