field-1246620_1920

Ledencafé Venray

Het bestuur van de regio Noord-Limburg nodigt haar leden uit de gemeente Venray van harte uit voor een ledencafé dat gehouden zal worden op donderdag 30 november bij Roelanzia in Ysselsteyn.

Logo LLTB

Op deze avond staat de toekomst van de agrarische sector in de gemeente Venray centraal. 

Deze avond is Peter van Dijck, bestuurslid LLTB aanwezig, evenals namens de gemeente Venray wethouder Daan Janssen en ambtenaar Kris Geurts. U bent van harte welkom om onder het genot van een drankje met een afvaardiging
van het bestuur te praten over wat u en ons bezighoudt.

De onderwerpen die deze avond aan bod komen zijn stand van zaken heropening vliegbasis de Peel, vervolg gebiedsproces de Peel (LPLG) (Peter van Dijck), veilig ondernemen Buitengebied (Kris Geurts) en actualiteiten.

Mocht u vooraf al vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar regionoord@lltb.nl. Deze worden dan meegenomen in de voorbereiding. Tevens kunt u op deze avond punten aandragen welke dan meegenomen kunnen worden in het 
gemeenteoverleg.

Bijeenkomst delen