Bomen en vaste planten 2

Ledenbijeenkomst voor boomkwekers

De LLTB en LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen organiseren op donderdagavond 14 december een ledenbijeenkomst voor boomkwekers. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats bij Mart van Dijk Boomkwekerijen BV in Swolgen.

Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen1

Tijdens deze bijeenkomst praten LLTB-hoofdbestuurder Plantaardig Peter van Dijck en vakgroepbestuurders Jan Veltmans en Corine Fleuren u graag bij over de actuele zaken die zowel landelijk alsook in Limburg voor onze sector spelen, waaronder:

  • Limburgs Programma Landelijk Gebied en de gebiedsgerichte aanpak;
  • Bodem en water: 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water en teeltondersteunende voorzieningen;
  • Windmolens Horst a/d Maas en omgeving;
  • Gezonde planten: gewasbescherming en fytosanitaire zaken;
  • Arbeid en CAO Open Teelten.

Aanmelden 
U wordt verzocht u vóór 8 december aan te melden door een mail te sturen naar info@lltb.nl onder vermelding van ‘bijeenkomst boomkwekers’.

Bijeenkomst delen