Vollegrondsgroente

Innovatiedag Prei

Compas Agro organiseert op 12 oktober de Innovatiedag prei samen met WUR Open Teelten Vredepeel. Dit jaar wordt deze innovatiedag gehouden op Proefbedrijf Vredepeel. 

Prei

Tijdens deze middag zijn er diverse sprekers en kunt u middels een rondgang langs tien objecten worden geleid. De eerste drie zijn inmiddels bekend:

1. Prei uit de grond telen in combinatie met zonnepanelen
2. Roest in prei
3. Rassenproef met 23 rassen van 7 verschillende zaadhuizen

Programma
12.45u: Middag Ontvangst & inschrijven spuitlicentie
13.00u: Middag Opening door WUR Open Teelten, gastspreker en Compas Agro
13.30u: Middag Programma met de verschillende objecten in de rondgang over de fieldlabs
16.30u: Middag Afsluiting

Bijeenkomst delen