tractor-landbouw-groen

Informatieavond 'Landbouw in transitie: opgaven en kansen'

De Provincie Limburg geeft op donderdag 14 september op Ons Boerenerf in Nederweert uitleg omtrent de Rijksopgaven en het tot stand komen van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG).

windmolens tractor landbouw

Ook wordt op die avond, georganiseerd door PiO Weerterland, ingegaan op de toegevoegde Provinciale doelen, met perspectief voor de landbouw, leefbaarheid en landschappelijke kwaliteiten.

Building Balance
Building Balance is een landelijk transitieprogramma met als doel om het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld op te schalen. Het programma levert daarmee een actieve bijdrage aan de transitie van de landbouw- en het gebruik van grondstoffen. Building Balance richt zich voornamelijk op het toepassen van teelten van Nederlandse bodem voor de productie van biobased bouwproducten. Deze producten hebben de goede eigenschappen om op grote schaal bij te dragen aan de klimaatdoelen, circulaire doelen en de doelstellingen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Een rendabel perspectief voor boeren om samen met bouwers een nieuwe circulaire materialenstroom en bouweconomie vorm te geven.

Natuurrijk Limburg
Om een koppeling te leggen met landschappelijke kwaliteit en het verhogen van de biodiversiteit geeft Natuurrijk Limburg uitleg over de mogelijkheden die zij bieden ten aanzien van de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), alsook het inspelen op het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB).

De locatie is Ons Boerenerf, Banendijk 5 in Nederweert. Inloop is vanaf 19.00 uur en het programma begint om 19.30 uur. Het is rond 22.00 uur afgelopen.

Aanmelden is verplicht en kan door een mail te sturen naar pioweerterland@weert.nl

Bijeenkomst delen