LLTB Header 1920x550px-landbouwvoertuig

Dag van de Multifunctionele Landbouw

De LTO houdt op donderdag 15 juni de Dag van de Multifunctionele Landbouw. Landgoed Mariënwaerdt in Beesd is de locatie. 

Dag-van-de-Multifunctionele-Landbouw-3-560x400

De dag staat in het teken van de rol van de Multifunctionele Landbouw in de toekomst van de landbouw. Er komen diverse interessante sprekers, workshops en er is ruime gelegenheid voor contact met collega-ondernemers en andere betrokkenen. Een dag om inspiratie op te doen en ideeën met elkaar uit te wisselen. De dagvoorzitter is boerin Agnes die op haar bedrijf ook actief is met boerderijverkoop, boerderijeducatie en agrotoerisme.

Workshops
Er is keuze uit 6 workshops. Deze workshops zijn gericht op de multifunctionele ondernemer met ruime mogelijkheid tot interactie:

1 RO en de Multifunctionele Landbouw (Land & Co en LTO) (wordt in beide rondes verzorgd)
Ondernemers in de multifunctionele landbouw benoemen Ruimtelijke Ordening (RO) als grootste knelpunt binnen hun bedrijfsontwikkeling. Bovendien gaat per 2024 de nieuwe Omgevingswet van kracht. Wat verandert er hierdoor? De laatste ontwikkelingen binnen RO bespreken we in deze workshop.

2 Kengetallen (Derk Pullen Advies, Jan van Beekhuizen Consultancy en LTO) (wordt in beide rondes verzorgd)
Bij het opstellen van bedrijfsplannen voor de MFL ontbreekt het ondernemers vaak aan kengetallen; vergelijkingscijfers uit de eigen sector. Welke kosten en opbrengsten kun je bijvoorbeeld van uit gaan? Daarnaast zijn kengetallen niet alleen van groot belang voor het verkrijgen van financiering, maar ook om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. Een eerste project rondom kengetallen in de zorglandbouw draait inmiddels. De tussen resultaten bespreken we in deze workshop, waarbij we ook de andere MFL-sectoren meenemen.

3 Financiering (Rabobank) (wordt alleen verzorgd in ronde 1)
Het beoordelen en (financieel) waarderen van de (MFL-)dienstenkant in een agrarische bedrijfsvoering is complex, waardoor financiering van een bedrijfsplan een uitdaging vormt. In deze workshop worden de tips en tricks besproken rondom financieringsaanvragen in de MFL. Hoe kun je het beste een financieringsaanvraag doen? Waar letten banken op bij de beoordeling ervan?

4 Agrotoerisme (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), VeKaBo (vereniging voorcampings en accommodaties op het platteland) en LTO) (wordt alleen verzorgd in ronde 1)
Het NBTC brengt de ontwikkelingen en grote kansen van agrotoerisme in kaart. Er is een toenemende belangstelling voor het herontdekken van het eigen land. Dit past ook in de duurzaamheidstrend. In deze workshop nemen ze jullie mee in wat er al opgehaald is en gaan ze graag met jullie in gesprek over jullie ervaringen en behoeftes als ondernemer. Waar liggen de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling?

5 De verbinding tussen agrarische en multifunctionele activiteiten (Verenigde Agrarische Kinderopvang(VAK), Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) en LTO) (wordt alleen verzorgd in ronde 2)
Voor het behoud van de kernwaarden en kracht van MFL is het belangrijk dat de sector verbonden blijft met de agrarische productie. Dat is immers waarom klanten/ cliënten/ gasten kiezen voor de boerderij. Hoe kan je deze verbinding inzetten als een unieke kwaliteit? Brancheorganisaties VAK en FLZ bespreken in deze workshop hoe ze hier invulling aan geven in beleid en praktijk.
 
6 Marketing & PR (Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt) (wordt alleen verzorgd in ronde 2)
Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt is landelijk een bekend begrip en er liggen producten van het landgoed inspeciaalzaken/ supermarkten. Op het landgoed bieden zij dag- en verblijfsrecreatie aan, is er een boerderijwinkel,horeca en organiseren ze jaarlijks een Landgoedfair. Tijdens deze workshop bespreekt Landgoed HeerlijkheidMariënwaerdt hoe het zich onderscheid en welke keuzes zij daarvoor gemaakt hebben. Welke tips hebben zij voor uals MFL-ondernemer?

Programma
10.30 - 11.00 uur: Ontvangst
11.00 - 11.30 uur: Opening en visie op ontwikkeling en perspectief door het ministerie van LNV en Arjan Monteny (voorzitter vakgroep MFL LTO en voorzitter Platform MFL)
11.30-12.00 uur: Omgevingspanel met Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur fysieke leefomgeving), Wilko Pelgrom (dagelijks bestuurder P10), Alex Datema (directeur Food & Agri bij Rabobank) en Sjaak van der Tak (voorzitter LTO Nederland)
12.00 - 12.30 uur: Ondernemerspanel met Lodewijk Pool (Boerderij de Hooilanden), Rebecca Bischoff (Landwinkel Beej Bischoff), Wiard Visser (De Buytenhof), en Constance Veldman (Veldzicht Hoeve)
12.30 - 13.30 uur: Lunch 
13.30 - 14.30 uur: Workshopronde 1 (keuze uit workshop 1, 2, 3 of 4)
14.30 - 15.00 uur: Koffie
15.00 - 16.00 uur: Workshopronde 2 (keuze uit workshop 1, 2, 5, of 6)
Vanaf 16.00 uur: Borrel
 
Aan deelname van de Dag van de Multifunctionele Landbouw zijn geen kosten verbonden. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Leden van LTO Noord, LLTB en ZLTO krijgen voorrang op deelname.

Aanmelden kan via deze link.

Bijeenkomst delen