tractor-landbouw-groen

Bijeenkomst voor boeren in Bergen

Voor alle boeren en tuinders die mee willen denken over kansen voor de agrarische toekomst van ondernemers in het gebied, houden LLTB-regio Noord-Limburg en Natuurinclusieve Landbouw Limburg (NIL) op 14 februari een interactieve informatieavond in Den Asseldonk in Bergen. Gastspreker is Martin Scholten, onder meer strategisch adviseur van de WUR. 

Logo LLTB

Dat er veel op de agrarische sector afkomt, is duidelijk. Wat dat precies inhoudt, wordt echter maar niet concreet. Een groep ondernemers in Bergen wil niet langer afwachten, maar proactief aan de slag met een gebiedsplan mét toekomstperspectief voor de blijvende ondernemer in Bergen en de agrarische sector rondom N2000-gebied de Maasduinen als geheel. 

Samen met alle andere boeren en tuinders in de gemeente wil LLTB-regio Noord-Limburg, in samenwerking met NIL, kijken hoe die landschappelijke puzzel van stikstof, water, natuur, landschap en klimaat kan worden gelegd. Via deze bijeenkomst worden alle agrariërs uit Bergen uitgenodigd om mee te denken over invulling van het gebiedsplan. 

Datum: 14 februariTijd: 20 tot 22 uurLocatie: Recreatiecentrum Den Asseldonk aan Den Asseldonk 2 in BergenAanmelden: Stuur een mail naar Sietse Hartman via SHartman@lltb.nl. Vermeld hierin uw telefoonnummer en het aantal personen. 

Bijeenkomst delen