Water

Bijeenkomst over water vasthouden

De LLTB en Waterschap Limburg houden in Noord- en Midden-Limburg de komende weken diverse themabijeenkomsten over het vasthouden van water. ‘Het mag de afgelopen tijd dan regelmatig geregend hebben, inspanningen om het grondwater aan te vullen richting de zomermaanden blijven onverminderd belangrijk’, zegt LLTB-bestuurder Peter van Dijck. 

Waterschap-Limburg

‘Hoe meer water we nu vasthouden, hoe langer we de beregeningsdiscussie in het voorjaar en in de zomer kunnen uitstellen’, verwacht Van Dijck.  

De bijeenkomsten vinden plaats bij ondernemers op locatie. De thema’s die aan de orde komen, zijn boerenstuwen, beregeningstechnieken, subirrigatie, nieuwe waterbesparende technieken en het verhogen van organisch stofgehalte in de bodem. Opzet is, dat deze thema’s op alle bijeenkomsten aan bod komen, maar dat per bijeenkomst een of twee thema’s verder uitgelicht worden. Aanmelden kan tot 8 februari 2023 via de link.

Bijeenkomst delen