Zuid-Limburg

Bijeenkomst gebiedsgerichte aanpak - Zuid-Limburg

De LLTB houdt op donderdag 30 maart in Klimmen een bijeenkomst over de gebiedsgerichte aanpak en over de opgaves die op de sector afkomen op de terreinen water, natuur, stikstof, landschap en klimaat. Ook wordt de stand van zaken in de gebiedscommissies toegelicht.

ruitzaai in zuid-limburg

De Plattelandscoalitie heeft ervoor gekozen de provincie op te delen in vier gebieden met elk hun eigen gebiedsgerichte aanpak. Dit zijn de Peel, Zuid-Limburg, Meinweg en Maasduinen.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst die voor u relevant is en u mag zich uiteraard ook voor meerdere bijeenkomsten aanmelden. Aanmelden kan via deze link.

Bijeenkomst delen