Banner Meinweg

Bijeenkomst gebiedsgerichte aanpak - Midden-Limburg

De LLTB houdt maandag 27 maart in Baexheimerhof in Baexem een bijeenkomst over de gebiedsgerichte aanpak en over de opgaves die op de sector afkomen op de terreinen water, natuur, stikstof, landschap en klimaat. Ook wordt de stand van zaken in de gebiedscommissies toegelicht.

Buitengebied

De Plattelandscoalitie heeft ervoor gekozen de provincie op te delen in vier gebieden met elk hun eigen gebiedsgerichte aanpak. Dit zijn de Peel, Zuid-Limburg, Meinweg en Maasduinen. Voor Midden- en Noord-Limburg is de gebiedsindeling dus niet gelijk aan de indeling van de LLTB-regio’s.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst die voor u relevant is en u mag zich uiteraard ook voor meerdere bijeenkomsten aanmelden. Aanmelden kan via deze link.

Bijeenkomst delen