Bomen en vaste planten 2

Bijeenkomst Boomkwekers

Aan de leden boomkwekers van de LLTB.

De LTO vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen organiseert samen met de LLTB een ledenbijeenkomst op maandag 27 februari 2023 om 19.30 uur.

Logo LTO Bomen en vaste planten 250

Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de actuele zaken die in onze sector spelen, waaronder:

  • Landbouwakkoord
  • Regels ter bescherming van de bodem- en water: 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn water
  • Gezonde planten: gewasbescherming en fytosanitaire zaken;
  • Arbeid en komende nieuwe CAO Open Teelten;
  • Nationaal programma landelijk gebied en de gebiedsgerichte aanpak

Noteer deze datum alvast in uw agenda. T.z.t. ontvangt u de definitieve uitnodiging en nadere info over de locatie.

Bijeenkomst delen