Zuid-Limburg

ForwardFarming Insight sessie over biodiversiteit

Bayer CropScience houdt op 22 juni een ForwardFarming Insights over biodiversiteit op de ForwardFarm 'Het Groene Hart' in het Noord-Hollandse Abbenes.

Zomerbloemen

Deze Insight sessie richt zich op mensen die zich bezighouden met biodiversiteit en landbouw en bereid zijn buiten bepaalde hokjes te denken. 

09.30u: Inloop met koffie en koek
09.45u: Gewasbescherming en biodiversiteit; gaat dat samen? Christy van Beek - Bayer Crop Science
10.15u: Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw door Adinda Lodders - BO Akkerbouw
11.00u: Biodiversiteit in het veld en bezoek aan bijenkast met Erik Dolstra - Meerbijen
11.45u: Rondleiding op het bedrijf met onder andere verschillende bloemenranden, biodiversiteitsmonitoring systemen en landschapselementen
12.15u: Lunch
13.00u: Afsluiting

Opgeven kan voor 30 mei via deze link. Het evenement is bedoeld voor zo'n 20 personen

Bijeenkomst delen