field-1246620_1920

Werkgeversbijeenkomst 17 oktober

Na 2 jaar zijn we blij elkaar weer live te kunnen ontmoeten tijdens een informatieve bijeenkomst voor agrarische werkgevers. Want er speelt genoeg om elkaar over bij te praten. We nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan één van onze bijeenkomsten waarin we in zullen gaan op:

  • De laatste actualiteiten rondom de kabinetsplannen van Prinsjesdag, denk o.a. aan de gevolgen van de verhoging van het wettelijk minimumloon;
  • De hervorming van de arbeidsmarkt: kort ingaan op de plannen van het kabinet, wat betekenen die voor u als werkgever en op welke punten is lobby noodzakelijk?
  • De CAO-gesprekken starten weer: stand van zaken m.b.t. de agrarische cao’s en onderhandelingen;
  • Financiële zorgen bij werknemers: wat kan er op u af komen en welke rol kunt u als werkgever pakken?

Ongetwijfeld roepen deze onderwerpen nu al vragen bij u op. Wat betekent dit nu voor u als agrarisch werkgever? Inventariseer deze vragen en stel ze ons op deze speciaal voor u georganiseerde informatieavond.

Aanmelden

De bijeenkomsten zijn eender van opzet en inhoud. U kunt kiezen voor de avond die u het beste past. I.v.m. de reserveringen verzoeken wij u vriendelijk u vooraf wel aan te melden en daarbij aan te geven welke bijeenkomst u bij wilt wonen. Dit kan door een email te sturen vóór 6 oktober a.s. aan info@lltb.nl o.v.v. ‘Werkgeversbijeenkomst Simpelveld’ of ‘Werkgeversbijeenkomst Sevenum’.

Programma:

19.00 uur:    Inloop

19.30 uur:    Opening door Nicole Alberts, LLTB-portefeuillehouder arbeidsmarkt en onderwijs.

19.40 uur:    Inhoudelijk programma door Susanne Görtz *, (lid LLTB-hoofdbestuur en Portefeuille­houder arbeidsmarkt en onderwijs), Steve Fok (Themaspecialist Sociaal Economisch en Fiscaal Beleid - LTO Nederland) en Marco Bellekom (Adviseur cao- en arbeidsrecht – Werkgeverslijn land- en tuinbouw)

21.00 uur:    Afsluiting met borrel en een hapje.

Doe uw voordeel met deze informatieavond en meld u snel aan!

Logo LLTB

Bijeenkomst delen