field-1246620_1920

Uitnodiging bijeenkomst; Reductie sturen door management

Het zijn roerige tijden in de agrarische sector. Als veehouders hebben we te maken met een overheid die hard inzet op reductie van stikstof. In de berichtgeving horen we bijna alleen maar dat dit alleen maar kan via opkoopregelingen of eventueel verplaatsing. Toch geeft de overheid aan dat er ook ruimte (en middelen) zijn voor innovaties om hiermee stikstof te reduceren. Hier willen wij als sector natuurlijk graag op inzetten. Naast innovatieve maatregelen is het ook zéér belangrijk om uitstoot (waar mogelijk) te verlagen via goed management. 

LLTB_logo

In dit kader zijn wij als LLTB/Arvalis betrokken bij het programma Integraal Aanpakken en is het ‘Netwerk Praktijkbedrijven’ actief. Binnen dit netwerk van rundveebedrijven zijn we bezig met reductie van ammoniak- en methaanemissies via aanpassingen in het dagelijkse management. 

Dus met een andere manier van werken waarmee je ook de gestelde doelen kunt halen. 

Deze andere manier van werken start met eiwit armer voeren (doel: 150 gram RE / kg DS incl. NH3 fractie), maar biedt ook handvatten om de gemiddelde leeftijd van de koeien te verhogen. 

Daarnaast is een andere manier van ruwvoerteelt een aandachtpunt, maar zeker ook stal- en 

mestmanagement. Denk hierbij aan het zuiver houden van het rooster oppervlak, secuur mest uitrijden en ook alleen mest uitrijden als de omstandigheden goed zijn. 

Graag willen wij u hierover bijpraten en nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst inclusief een bezoek aan twee deelnemers van het Netwerk Praktijkbedrijven. 

Programma: 

10.45 uur: Ontvangst Gemeenschapshuis D’n Haammaeker, Hoogstraat 2, 6086 BH Neer. 

toelichting op Programma Integraal aanpakken/Netwerk Praktijkbedrijven door Iwan Gijsbers, projectleider Programma Integraal aanpakken namens Arvalis/LLTB 

11.00 uur: Inleiding reductie ammoniak- en methaanemissies via dagelijks management door Jan van de Middelaar, begeleider van Netwerk Praktijkbedrijven 

12.15 uur: Lunch 

13.00 uur: Vertrek en ontvangst bij familie van Melick, Gendijk 3 Neer ( onderzoeksbedrijf) 

14.15 uur: Vertrek en ontvangst bij fam. Linssen, Eerdweg 4 Beegden ( demonstratiebedrjf) 

15.30 uur: Afsluiting 

Deelname is gratis, opgeven kan tot 25 november, door een mail te sturen naar wlemmers@lltb.nl onder vermelding van: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en aantal deelnemers. 

Met vriendelijke groet, 

Willemien Lemmers 

Programma Integraal Aanpakken 

Bijeenkomst delen