field-1246620_1920

Save the date: Demonstratiedag 2 april in Asenray

De wolf is terug in Nederland, en ook in Limburg duikt hij regelmatig op. In de samenleving speelt de discussie weer op. Een grote groep wil de wolf graag terug in onze natuur, terwijl er ook incidenten zijn waarbij schapen of andere dieren worden aangevallen door de wolf. Hoe beschermen wij onze landbouwdieren tegen de wolf?  

Afgelopen maanden hebben er een aantal aanvallen op schapen plaatsgevonden binnen Limburg. We zijn als LLTB met schapenhouders in gesprek over hoe we kuddes bij aanvallen beter kunnen beschermen.

Vanuit de LLTB willen we op dit moment vooral insteken op preventieve maatregelen voor het beschermen van onze landbouwdieren, zoals schapen, veulens, geiten en kalveren. Ook in Limburg valt de wolf dieren aan, en door onze leden te wijzen op maatregelen die genomen kunnen worden denken we dat landbouwdieren kunnen beschermen tegen de wolf. Vanuit de LLTB willen we hier graag in meedenken en adviseren. We kunnen niet voorkomen dat we wolf in Nederland rondloopt, maar door aandacht te vragen voor preventie kunnen we zelf meer doen aan bescherming van ons erf.

Oproep aan onze leden

De LLTB kan faciliteren in preventiemateriaal. Denk bijvoorbeeld aan afrastering om een bepaald gebied te beschermen. Daarnaast willen we vanuit de LLTB een subsidie vragen bij de provincie, om zo meer preventiemateriaal voor agrariërs beschikbaar te krijgen en om tot alternatieve methodes te komen. Op dit moment lopen hiervoor de gesprekken met de provincie Limburg.

Via deze weg willen we leden oproepen om zich te melden bij incidenten met de wolf en om waarnemingen kenbaar te maken op Wolvenmeldpunt 

Binnen de LLTB is Marc Niessen als projectleider Fauna betrokken bij de ontwikkelingen van de wolf. 'Als we signalen krijgen van onze leden over incidenten kunnen we hier op anticiperen. Daarnaast willen we ondernemers vragen om mee te denken in de aanpak voor de wolf. Andere ideeën of oplossingen zijn van harte welkom!', aldus Niessen.

Meld u bij de LLTB!

Is de wolf in uw gebied gesignaleerd, of heeft u te maken gehad met een aanval van de wolf op uw erf, laat het dan weten aan Marc Niessen. Ook zijn we op zoek naar beeldmateriaal van de wolf in ons gebied, wat ons helpt bij onze aanvraag voor preventiemateriaal bij de provincie. We komen vanuit onze vereniging graag in contact met ondernemers die te maken krijgen met de wolf.

Demonstratiedag – 2 april 2022

Zaterdag 2 april organiseren Platform KSG, VGSN & de LLTB een demonstratiedag voor schapenhouders en geïnteresseerden waar we laten zien hoe we schapen het beste tegen aanvallen van de wolf kunnen beschermen.

Het programma loopt vanaf 10.00 uur; de tweede ronde begint om 13:00 uur. Hierin kan op verschillende momenten worden ingestroomd. We tonen verschillende preventiemethodes bij vaste rasters, flexinetten, vlechtheggen en de autowinder met het Rappa- systeem alsook informatie over kuddebewakingshonden. Daarnaast wordt informatie gegeven over de subsidieregeling voor wolfpreventieve maatregelen die wordt opengesteld. De dag vindt plaats bij schapenhouder Sjraar van Beek op Landgoed Beatrixhoeve, Witteweg 107 in Asenray (bij Roermond). Aanmelden kan via Marc Niessen.

Logo LLTB

Bijeenkomst delen