field-1246620_1920

LLTB Ledencafé: Beesel-Roermond

Het bestuur van de LLTB-regio Midden-Limburg is verheugd dat er weer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn en wil dan ook graag met haar leden uit de gemeenten Beesel en Roermond aan tafel om met elkaar in gesprek te gaan en te horen wat u bezig houdt.

U en uw gezinsleden zijn dan ook van harte uitgenodigd op: Maandag 11 april 2022, om 20.00 uur bij Landgoed Heidenheim, Heiden-heimseweg 2, 5954 PB in Beesel. Voor ons als bestuur van de regio Midden-Limburg is het zeer belangrijk om te weten wat er onder de leden leeft. Wij stellen uw aanwezigheid dan ook zeer op prijs.

Bespreekpunten op deze avond:

  • Korte terugblik regiovoorzitter Giel van Herten digitale algemene ledenvergadering d.d. 10 maart jl.
  • Regiovisie LLTB Midden-Limburg, toelichting door de regiovoorzitter
  • Aanleg stuwen in sloten, toelichting door Twan van Dijck, Waterschap
  • Toelichting door Bert Vergoossen, projectleider LLTB op het Omge-vingsbeleid en in het bijzonder over het Nationaal Park de Meinweg
  • Stand van zaken Wildraster
  • Overleg met de colleges van B&W Bespreken onderwerpen die daar aan de orde dienen te komen.
Logo LLTB

Bijeenkomst delen