Paardenhouderij

Ledenbijeenkomst Paardenhouderij

Maandag 28 november a.s. vindt de bijeenkomst voor paardenhouders plaats van 19.00 – 21.30 uur. De thema’s van deze avond zijn ‘stikstof’ en ‘maatlat duurzame veehouderij’. 

AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK

Logo LLTB
  • 18.30 uur: Inloop
  • 18.45 uur: Ontvangst LLTB / LTO
  • 19.00 uur: Stikstof – Stand van zaken en actualiteit voor paardenhouderij, door Harrie Deckers, LLTB projectleider
  • 19.45 uur: Pauze
  • 20.00 uur: Maatlat duurzame veehouderij – toelichting op certificeringsprocedure en conditionaliteiten algemeen (m.n. voor nieuwe grotere bedrijven), alsook de toekomst voor paardenhouderij (ook relevant voor huidige ondernemers met wat er in de toekomst op hen af zal komen / van hen verlangt zal worden inzake dierwelzijn en huisvestingseisen) door René Beek, adviseur Arvalis
  • 20.45 uur: Rondleiding Stal Hendrix
  • 21.30 uur: Afsluiting

Aanmelden

I.v.m. de reserveringen verzoeken wij u vriendelijk u vooraf aan te melden door een email te sturen vóór aanstaande vrijdag (25 november) aan info@lltb.nl o.v.v. ‘Ledenbijeenkomst Paard’ en de namen van de deelnemers. Niet-leden LLTB betalen € 10,-- voor deelname. Dit bedrag dient op de avond zelf contant betaald te worden.

Om alvast in uw agenda te noteren:

  • 19 december: Ledenbijeenkomst – thema Mestboekhouding en GLB
  • 16 januari 2023: Ledenbijeenkomst – thema Wolf 

Bijeenkomst delen