field-1246620_1920

Veldbijeenkomst Kruidenrijk grasland

Op 22 september organiseren we een verdiepende bijeenkomst over kruidenrijk grasland. Dit als vervolg op de bijeenkomst van 7 juli in het kader van ‘Water in Balans’ en Natuurrijk Limburg. Tijdens deze middag wordt samen met u gekeken naar de resultaten van een meerjarig praktijkonderzoek naar kruidenrijk grasland.

Logo LLTB

U krijgt o.a. antwoord op de volgende vragen: Hoe presteert kruidenrijk grasland in verschillende jaren, wat bevat dit gras aan voederwaarde en blijven alle kruiden gedurende deze jaren in het grasland aanwezig? Vervolgens wordt verder ingegaan op het managen van kruidenrijk grasland. Maait u op dezelfde hoogte als regulier grasland? Met welke beweidingsstrategie haalt u de hoogste productie? Als laatste stap nemen we u mee naar een natuur inclusief bedrijfssysteem waarin kruidenrijk grasland een belangrijke rol speelt. Waarbij het verdienmodel ook aan de orde komt.

Deze middag zijn we te gast bij Maatschap Janssen – Kleijnen in Gulpen.

Programma

  • Resultaten van meerdere jaren onderzoek van intensief kruidenrijk grasland
    door Pedro Janssen, Louis Bolk Instituut
  • Verdienmodel en management van en een natuurinclusief bedrijfssysteem met kruidenrijk grasland
    door Ado en Niek Bloemendal, Pure Graze

De middag wordt ingevuld met presentaties binnen en een bezoek aan het kruidenrijk grasland buiten.

Vanwege organisatie van de middag en nog geldende maatregelen VOORAF AANMELDEN door een mail te sturen naar: glemmens@arvalis.nl met verwijzing naar de bijeenkomst “Kruidenrijk grasland”.

Bijeenkomst delen