field-1246620_1920

Themabijeenkomst Vitale Fruitteelt in Limburg - GEANNULEERD

De LLTB-sectorgroep Fruitteelt en NFO-kring Limburg is voornemens de volgende bijeenkomst te organiseren: Duurzaam Bodembeheer in de fruitteelt – Praktisch aan de slag met data, bodem en bemesting.

LLTB logo

 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het project Vitale Fruitteelt in Limburg (NFO, LLTB en Fruitveiling Zuid-Limburg) in samenwerking met het project Duurzaam Schoon Grondwater.

Noteer alvast donderdag 9 december, 19.15 uur in uw agenda. Deze bijeenkomst zal enkel doorgaan indien dit fysiek kan plaatsvinden. Hierbij wordt uiteraard gekeken of het binnen de actuele situatie en geldende maatregelen kan doorgaan. Volgende week ontvangt u een uitnodiging met meer informatie waarin ook de mogelijkheid zit om u aan te melden.Gezien dit onderwerp extra belangrijk is voor grondwaterbeschermingsgebieden zal de bijeenkomst in Zuid-Limburg worden georganiseerd.

Bijeenkomst delen