Natura2000

Stikstofwebinar LLTB en provincie Limburg

De LLTB zendt op 26 maart vanaf 14.30 uur een live webinar uit over de stand van zaken rond het stikstofdossier. Hoofdbestuurder Theo Coumans gaat hierover in gesprek met gedeputeerde Hubert Mackus en leden kunnen rechtstreeks vragen stellen. 

DIT WEBINAR GAAT VANWEGE HET AFTREDEN VAN HUBERT MACKUS NIET DOOR. AANMELDERS ONTVANGEN EEN MAIL MET TEKST EN UITLEG.

Logo LLTB

Corona domineert al tijden het nieuws, maar dat wil niet zeggen dat de inspanningen op het stikstofdossier stilliggen. Integendeel. 'Helaas is het nog steeds niet mogelijk de ontwikkelingen met leden te delen in een fysieke bijeenkomst, maar omdat we ons realiseren dat veel leden met vragen zitten, hebben we gekozen voor deze oplossing', aldus Coumans. 

Tijdens de bijeenkomst kan bijvoorbeeld worden ingegaan op aspecten als de (on)mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling, de stand van zaken rond melders en bedrijven te goeder trouw, de opkoopregeling en de gebiedsaanpak stikstof. Bent u niet in de gelegenheid op 26 maart te kijken? Geen zorgen, het webinar is later terug te kijken via de website van de LLTB. Live vragen stellen aan Hubert Mackus kan uiteraard alleen tijdens de live uitzending.

Het aanmeldformulier is te vinden via onderstaande link, onderaan de pagina.

Bijeenkomst delen