Boomteelt

Reststromen verwaarden in de praktijk

Het Platform Tuinbouwreststromen wordt aan u geïntroduceerd in een digitale bijeenkomst op woensdag 24 februari. Concrete, nieuwe mogelijkheden voor reststroomverwaarding worden toegelicht.

PTR logo

Eind 2020 hebben telerscoöperaties Fossa Eugenia, ZON, SunFresh en LLTB samen met de Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) het Platform Tuinbouwreststromen opgericht. Samen verenigen zij kennis en expertise om te komen tot (hogere) verwaarding van land- en tuinbouwreststromen en zo bij te dragen aan een circulair verdienmodel voor hun leden-ondernemers.

Platform Tuinbouwreststromen heeft zich ten doel gesteld om nieuwe, betere en snellere verwaardingsketens te creëren, met daarbij de economische haalbaarheid, waardecreatie en andere voordelen voor agrariërs als belangrijkste drijfveren. De afgelopen maanden is samen met reststroomverwerkende partijen gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe ketens. Er zit immers veel potentie in het verwaarden van zowel organische als anorganische reststromen.

Op woensdag 24 februari wordt het Platform Tuinbouwreststromen aan u geïntroduceerd en wordt in een digitale bijeenkomst een aantal concrete, nieuwe mogelijkheden voor reststroomverwaarding toegelicht. Eén van de nieuwe ketens wordt opgebouwd rondom plastic. The Great Plastic Bake Off licht hun oplossing en visie op verwaarden toe. Tuinbouwondernemers Ad Gubbels (SunFresh) en Marcel Dings (Fossa Eugenia) reageren hierop. We nodigen u van harte uit om hierbij aan te sluiten.

Deelname is gratis, aanmelden kan via onderstaande link. Bekijk hier ook de uitnodiging.

Bijeenkomst delen