field-1246620_1920

Ledenbijeenkomst Energie - GEANNULEERD

DEZE BIJEENKOMST IS VANWEGE DE ONTWIKKELINGEN ROND CORONA GEANNULEERD

LLTB-regio’s Noord- en Midden-Limburg houden samen met Innovatief Platteland op dinsdagavond 16 november bij Loeigezellig in Ospel een themabijeenkomst Energie over besparing, productie en regionale ontwikkelingen. 

LLTB logo

 

Tijdens deze bijeenkomst geeft landelijk portefeuillehouder LTO Klimaat Edwin Michiels een toelichting op de algemene, landelijke ontwikkelingen op het dossier Energie (en klimaat). Ook wordt er een toelichting gegeven op de status van de Regionale Energiestrategieën (RES) en betrokkenheid vanuit de LLTB. Tot slot werkt de LLTB aan een vernieuwende aanpak om Energiebewust (en dus besparend) ondernemen een nieuwe impuls te geven. Tijdens de bijeenkomst wordt de voortgang toegelicht en worden vragen van de aanwezigen beantwoord. Daarnaast wordt een blik op de voorzienbare toekomst gegeven.

Programma

 1. Opening
  • door Thijs Rompelberg
 2. Klimaat & Energie in landelijk perspectief: uitdaging voor een vertaalslag naar het boerenerf
  • door Edwin Michiels, portefeuillehouder LTO
 3. Regionale beleidsmatige ontwikkelingen
  • door Thijs Rompelberg
 4. Energiebesparing, - benchmark, en ontwikkeling van Energie-dashboard voor leden. Met positieve energie de toekomst in. Toelichting stand van zaken en voortgang aanpak en ontwikkeling dashboard (inclusief demonstratie) 
  • door Patrick Lemmens, Danny Vermeulen (Arvalis) en John van Helden (YOOKR)

Aanmelden

Aanmelden vooraf is verplicht. Dit kan door een mail te sturen naar info@lltb.nl onder vermelding van 'Energiebijeenkomst', met daarin uw naam, telefoonnummer en met hoeveel personen u wenst deel te nemen.

Bijeenkomst delen