Fruitteelt

ALV en themabijeenkomst Fruitteelt

Het bestuur van LLTB-sectorgroep Fruitteelt/NFO-kring Limburg houdt zijn algemene ledenvergadering (ALV) en themabijeenkomst online op maandag 22 maart. De digitale vergadering begint om 19.15 uur.

Logo LLTB

Tijdens de algemene ledenvergadering komt onder meer de contributie van de NFO voor 2022 ter sprake. Verder staan de gebruikelijke punten op de agenda, zoals de beslispunten voor de komende ledenvergadering van de NFO.

Aansluitend, om 20 uur, wordt de themabijeenkomst gehouden. De precisielandbouwcyclus en bijbehorende innovaties voor fruittelers staan in deze themabijeenkomst centraal. Yannick Smedts van AgroWizard geeft een presentatie over dit onderwerp.

AgroWizard biedt fruittelers de mogelijkheid om de volgende stap te zetten in precisielandbouw. Dit doet het bedrijf met behulp van innovatieve hardwareproducten en diverse softwareapplicaties. Datagedreven beslissingen kunnen leiden tot lagere kosten, hogere opbrengsten, meer kennis en verminderde bedrijfsrisico’s voor de teler.

De themabijeenkomst wordt aangeboden door het project ‘Vitale Fruitteelt in Limburg’ en mede mogelijk gemaakt door provincie Limburg.

Aanmelden

Omdat de algemene ledenvergadering en de themabijeenkomst dit jaar digitaal plaatsvinden, worden leden vriendelijk verzocht zich vooraf aan te melden. Dit kan door voor donderdag 18 maart een mail te sturen naar kridderbeks@lltb.nl. Na aanmelding ontvangt de deelnemer per e-mail een bevestiging met daarin de link die op 22 maart toegang geeft tot de vergadering.

Bijeenkomst delen