Fruitteelt

Algemene ledenvergadering sectorgroep Fruitteelt

Het bestuur van LLTB-sectorgroep Fruitteelt / NFO-kring Limburg nodigt haar leden graag uit voor haar uitgestelde Algemene Ledenvergadering (ALV) en de themabijeenkomst. Deze vindt plaats op dinsdag 18 augustus in Roosteren. Inloop en ontvangst vanaf 19.30 uur.

NFO logo

In het bestuur vindt een bestuurswisseling plaats. Susanne Görtz treedt tussentijds af vanwege haar benoeming tot LLTB-hoofdbestuurslid. Momenteel wordt gezocht naar een kandidaat die bereid is de functie van bestuurslid voor de sectorgroep in te vullen. Mocht u zich kandidaat willen stellen, dan kunt u zich melden bij LLTB-projectleider Koen van Weelden via kvanweelden@lltb.nl of 06-53187753.

Naast deze bestuurswisseling wordt over de vergoeding voor de sectorgroepbestuursleden besloten en over een eventuele samenvoeging van de werkgroepen en de inrichting van de financiën. Verder staan de gebruikelijke punten op de agenda, zoals de beslispunten voor de komende ALV van NFO.

Het huishoudelijke gedeelte duurt van 19.45 tot 20.30 uur. Daarna begint de themabijeenkomst die gaat over de actuele stand van zaken rondom arbeid, contracten, ziekte en huisvesting. Martijn Donker van NFO geeft deze avond een presentatie en beantwoordt uw vragen zo goed mogelijk.

De officiële uitnodiging, met daarin meer informatie over de ALV en de themabijeenkomsten, ontvangen de leden binnenkort rechtstreeks. Wel is het al mogelijk u voor deze bijeenkomst aan te melden. Dit kan tot donderdag 13 augustus door een mail te sturen naar kridderbeks@lltb.nl. In verband met de verdere organisatie en de richtlijnen in verband met corona is aanmelden op voorhand verplicht.

Bijeenkomst delen