Arbeidsmigranten

Werksessie onderzoek internationale werknemers in Limburg

De provincie Limburg en de inliggende gemeenten wensen nader inzicht te krijgen in de (ontwikkeling van de) omvang van de doelgroep internationale werknemers binnen de provinciegrenzen, naar hoe het deze groep vergaat in de regio, wat de behoeften zijn en of deze aansluiten op het beleid van provincie en gemeenten.

Logo LLTB

Decisio voert, in samenwerking met Companen en in opdracht van de Task Force Internationale Werknemers, waar LLTB deel van uitmaakt, een breed onderzoek uit naar deze doelgroep met specifieke aandacht voor internationale werknemers op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Als onderdeel van het onderzoek naar internationale werknemers in de provincie Limburg houdt de Task Force twee werksessies (regio Zuid-Limburg en regio Noord- en Midden-Limburg).

Deze werksessies vormen een verdieping op de enquête die eerder is uitgezet onder internationale werknemers en bedrijven in Limburg. Hiermee wordt het aantal internationale werknemers in de provincie in kaart gebracht. Tijdens de sessies gaan we graag met u in gesprek over de eerste resultaten, hoe u tegen de inzet en noodzaak van internationale werknemers aankijkt, of zij hun plek vinden in de Nederlandse samenleving (zowel wat betreft integratie als huisvesting), hoe zij eventueel beter ondersteund kunnen worden en wat u daar voor nodig heeft.

Graag horen wij of u bij een van deze werksessies aanwezig bent. Voor aanmelding of vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Nicole Alberts, LLTB-projectleider arbeidsmarkt, via 06-51546543 of via nalberts@lltb.nl.

Bijeenkomst delen