Fruitteelt

GLB-bijeenkomst fruitteelt

In deze bijeenkomst worden de verduurzamingsmaatregelen binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) specifiek voor de fruitteelt verder uitgediept.

GLB pilot sectorale bouwstenen

Welke duurzaamheidsmaatregelen zouden een plek moeten krijgen in het nieuwe GLB om in uw sector de juiste resultaten te behalen? En hoe zou een en ander geïmplementeerd en gemonitord moeten worden om het praktisch uitvoerbaar te houden op uw bedrijf?

Onder andere deze vragen staan centraal in de winterbijeenkomsten van de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen. Tijdens deze bijeenkomsten gaat u met sector- en regiogenoten in gesprek – onder leiding van een projectleider – om samen tot een lijst met maatregelen te komen die én een bijdrage leveren aan milieu, biodiversiteit en klimaat én praktisch uitvoerbaar zijn op uw bedrijf.

Deze winterbijeenkomst is specifiek bedoelt voor ondernemers in de fruitteelt en wordt begeleid door projectleider Bert Vergoossen. De bijeenkomst vindt plaats op de Fruitteelt vakbeurs in de Expo Houten (gratis entree) in de Lindenzaal. 

Bijeenkomst delen