Water

Themamiddag: Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven

Een groep Noord-Limburgse melkveehouders is in een waardennetwerk aan de slag gegaan met praktische (bewezen) maatregelen om de nitraatuitspoeling te verminderen.

NMI

Tijdens de themamiddag ‘Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven’ worden de behaalde resultaten en wat dit voor de ondernemers heeft opgeleverd, nader toegelicht.

Graag van tevoren aanmelden door een mail te sturen naar nmi@nmi-agro.nl onder vermelding van deelname themamiddag 9 januari. Het waardennetwerk is tot stand gekomen met steun van de provincie Limburg.

Bekijk de uitnodiging hier.

Bijeenkomst delen