Natura2000

Ledenbijeenkomst stikstof

De ontwikkelingen in het stikstofdossier blijven aandacht vragen. Daarom nodigt LLTB-hoofdbestuurslid en portefeuillehouder Theo Coumans u uit voor de ledenbijeenkomsten stikstof.

Logo LLTB

De ledenbijeenkomsten stikstof vinden plaats op dinsdag 14 januari bij zaal Keulen in Klimmen en op donderdag 16 januari bij zaal Roelanzia in Ysselsteyn.

Agenda

20.00 uur: Opening door Theo Coumans, portefeuillehouder Duurzaamheid (inclusief Mest en mineralen)
20.10 uur: Toelichting op de stand van zaken door Theo Coumans
20.45 uur: Interactieve discussie over een gebiedsaanpak en maatregelen
22.00 uur: Afsluiting

In de toelichting op de stand van zaken wordt stilgestaan bij de bereikte resultaten op landelijk niveau en de verdere discussie daar. Zie ook dit overzicht. Ook worden de resultaten van de enquête die LTO in december heeft gehouden, gepresenteerd (voor zover de Limburgse inbreng).

Het accent van de bijeenkomsten ligt vooral op de gebiedsaanpak die in 2020 gestalte moet krijgen. Samen met u willen we de kansen en inzet verkennen. Voor dit onderdeel vragen we u om een (goed opgeladen) mobiele telefoon mee te nemen.

Bijeenkomst delen