Bodembeheer

Kennisdag Beter Bodembeheer

Met nog een jaar te gaan binnen het onderzoeksprogramma (PPS) Beter Bodembeheer (2017-2020) worden tijdens de Kennisdag Beter Bodembeheer de inzichten van de eerste drie onderzoekjaren alvast aan u gepresenteerd.

Beter Bodembeheer

De volgende onderwerpen komen in diverse workshoprondes aan de orde:

- Maatregelen tegen bodemziektes in relatie tot de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen;
- Meten van bodemkwaliteit: nationaal bodemprogramma;
- Bodemkwaliteitsplan
- Koolstofopslag en organische stofbeheer met het oog op maatschappelijke uitdagingen;
- Klimaatadaptie: bodem-gerelateerde maatregelen;
- Plant-bodeminteracties & biodiversiteit (in het kader van gewasdiversiteit);
- Economische effecten van bodemmaatregelen en toepasbaarheid maatschappelijke kosten-batenanalyse;
- Groenbemesters en hun rol bij het verbeteren van bodemkwaliteit;
- Naar een vraaggestuurde mestmarkt (de Maat van Mest).

Ook vindt een interactieve brainstorm plaats over de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de praktijk het voor het beleid. Maar ook over: wat is er nog nodig aan onderzoek? U bent van harte welkom om over deze zaken mee te praten. Deelname is gratis. Meld u wel snel aan, want er zijn beperkte plaatsen beschikbaar.

Lees hier meer over de verschillende onderzoeken en bekijk ook eens het digitale Beter bodembeheer Magazine.

De PPS Beter Bodembeheer is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een consortium van verschillende partijen uit de plantaardige productiesector en kennisinstellingen. De PPS valt onder het topsectorbeleid van de overheid, namelijk onder de Topsector Agri & Food. De uitvoering van het onderzoeksprogramma ligt bij Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut.

Bijeenkomst delen