Water

Informatiebijeenkomst Duurzaam Schoon Grondwater

Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) is een project waarin boeren in grondwaterbeschermingsgebieden werken aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling naar het grondwater binnen een rendabele bedrijfsvoering. De samenwerking bestaat ruim twintig jaar en boekt zo’n goede resultaten dat het, als onderdeel van een landelijke bestuursovereenkomst, verder uitgerold wordt over de rest van Limburg.

DSG

Bent u agrarisch ondernemer en heeft u grond in eigendom of gebruikt u grond in een grondwaterbeschermingsgebied in Limburg? Doe dan mee en lever uw bijdrage aan schoon, betrouwbaar en betaalbaar grondwater. Op woensdag 15 januari vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor ondernemers met grond in de grondwaterbeschermingsgebieden Beegden en Heel.

Waarom meedoen?

Er zijn verschillende redenen om mee te doen aan dit project. Ten eerste omdat schoon, betrouwbaar en betaalbaar drinkwater belangrijk is voor de hele samenleving. Door deelname aan dit project levert u hier een belangrijke bijdrage aan. Daarnaast gaat u bij deelname aan het project samen met een adviseur aan de slag om de mogelijkheden die er op uw bedrijf zijn, in beeld te brengen. Denk daarbij aan wijzigingen in het teeltplan, bemestingsadvies en bodembeheer. In de meeste gevallen levert deze aanpak niet alleen een afname van nitraatuitspoeling, maar ook de nodige efficiëntie – en dus rendementsvoordelen – op.

Tenslotte is onlangs in een bestuursovereenkomst vastgelegd dat de agrarische sector maatregelen gaat nemen om de nitraatuitspoeling omlaag te krijgen om strengere, generieke maatregelen te voorkomen. DSG is onderdeel geworden van deze bestuursovereenkomst en om de gestelde doelen te behalen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk agrariërs meedoen. Al met al voldoende redenen om op 15 januari in ieder geval een kijkje te komen nemen.

Programma

20.00 uur: Ontvangst
20.15 uur: Start programma
- Waarom willen we in de grondwaterbeschermingsgebieden aan de slag?
– Frans Vaessen (WML) en Arend Jan Cuperus (Arvalis)
- Ondernemer uit het gebied aan het woord
- Welke maatregelen kunt u zelf nemen? – Brigitte Kroonen (WUR Open Teelten)
- Hoe gaan we in 2020 aan de slag? – Rolf van Dijck (Arvalis)

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Tijdig aanmelden wordt gewaardeerd in verband met de  voorbereidingen. Dit kan door een mail te sturen naar wlemmers@arvalis.nl met vermelding van uw gegevens en het aantal deelnemers.

Twijfelt u of u binnen de grenzen van de grondwaterbeschermingsgebieden ligt (zie onderstaande kaart) of heeft u andere dringende vragen? Neem dan contact op met Arend Jan Cuperus.

Beegden - Heel

Bijeenkomst delen